Equal Day 2019

Coöperatieven

Is de coöperatieve een geschikt juridisch model voor de deeleconomie? Hoe kunnen we rekening houden met de toenemende behoefte aan juridische vormen die geschikt zijn voor collaboratieve structuren?

Is de maatschappelijke vorm van de coöperatieve de meest geschikte juridische vorm voor het ontwikkelen van een collaboratieve activiteit?

Volstaat het huidige juridische stelsel van de coöperatieve als juridisch kader om de opmars van collaboratieve activiteiten te stimuleren, of moeten we een hervorming overwegen?

De huidige hervorming van het Wetboek van Vennootschappen verandert een aantal specifieke elementen van de coöperatieven, en doet vermoeden dat de federale wetgever waarschijnlijk geen rekening heeft gehouden met de behoefte aan een adequate collaboratieve structuur. Is het de taak van de wetgever om aangepaste juridische vormen aan te bieden, eventueel vereenvoudigd of met een label – zoals de vennootschappen met sociaal oogmerk – waarin de collaboratieve activiteit zich gemakkelijk en zonder verdere behoeften kan ontwikkelen op basis van het bestaande recht, ongeacht of er rekening is gehouden met de collaboratieve eisen? Is de coöperatieve vennootschap de beste vorm om de ontwikkeling van collaboratieve 'commons' mogelijk te maken?

Contact:

Bénédicte de Beys: Benedicte(at)equalday.eu
Charlotte Poulussen: Charlotte(at)equalday.euI
Ikram Eabdellatim: Ikram(at)equalday.eu

Intervenant